آمر مالی پروژه

آمر مالی پروژه

درباره وزارت

خلاصه بست

مهارت های مورد نیاز

 •  

وظایف و مسئولیت ها

 •  

محل کار

بدخشان

ضمایم

معلومات بست

 • شماره اعلان وظیفه: SRTAP#0002
 • تاریخ اعلان بست:
 • تاریخ ختم بست:
 • تعداد بست:
 • نوع وظیفه:
 • حوزه کاری:
 • معاش:
 • جنسیت: نامشخص
 • ملیت: افغان
 • تجربه کاری: سال
 • مدت قرار داد: سال ماه
 • نوع قرار داد:
 • قرار داد دوباره: خیر
 • دوره امتحانی:
 • زبان های مورد نیاز:

به اشتراک گذاشتن